domingo, 12 de febrero de 2012

4 et 5 FÉVRIER LA DEUXIÈME FORMATION DE LA MÉTHODE CGE MODULE 2


Ce week-end passé j'ai réalisé mon deuxième cours comme formateur de la méthode CGE à Toulouse. C'était un week-end émouvant dans tous les sens : j'ai eu un groupe très actif, m'ont apporté des patients pour les traiter et pour voir si la thérapie manuelle apprise était effective, en plus nous avons eu des températures sous zéro et une  chute de neige impressionnante qui nous a compliqué la rentre à la maison.

Aquest darrer cap de setmana he realitzat el meu segon curs com a formador del mètode CGE a Toulouse. Va ser un cap de setmana trepidant en tots els sentits: Vaig tenir un grup molt actiu, em van portar pacients per tractar-los i veure si la teràpia manual apresa era efectiva i per acabar-ho de rematar les temperatures eren sota cero i una nevada impressionant el diumenge ens va dificultar a tots la tornada a casa.
Ara ja podem dir que en tenim una més per explicar....

No hay comentarios:

Publicar un comentario