domingo, 18 de marzo de 2012

QUAN HAURÍEM DE COMENÇAR A FER ELS EXERCICIS RESISTITS DESPRÉS D’UNA CIRURGIA DE MANEGOT?


Si em faig aquesta reflexió és perquè m’arriben forces pacients a la consulta o a l’hospital que estan recentment operats, fa 6 o 8 setmanes,  i ja els hi han dit de fer exercicis resistits amb gomes... I d’altra banda els hi diuen que ja poden anar utilitzant el braç amb normalitat....
Creieu que això respecte el procés de cicatrització després d’una sutura? Quan temps creieu que tarda un tendó en cicatritzar?
D’entrada ja sabem que en funció del tamany de la ruptura, la seva localització  i com s’hagi pogut reparar, el pacient haurà d’estar més o menys setmanes immobilitzat (que no vol pas dir que no se li hagi d'estar fent paral·lemament un treball de guany de la mobilitat passiva) portant una “Xarpa” en una posició de més o menys abducció (Podrà anar de 3 a 5 setmanes fins a 8-12 setmanes). Partint d’aquestes premisses ja ens fan pensar que posar-nos a les 6-8 setmanes a fer un treball resistit, sigui el tamany que sigui la ruptura, no estaria indicat i ens pot portar molts problemes i malmetre el resultat de la intervenció realitzada.
Són necessàries de 8 a 10 setmanes per la cicatrització tendinosa en l’individu jove i més per la persona més gran. Sabem que són 15 setmanes les necessàries per tenir un manegot sòlid. S’ha de tenir en compte l’informe del cirurgià la localització de la ruptura que ha reparat, perquè si és a nivell de la inserció és la zona on els terminis de cicatrització són més llargs.
Els Factors predictius de la cicatrització tendinosa van en funció de:
-          El temps entre els símptomes inicials i l’operació (<2anys)
-          L’extensió de la ruptura
-          La infiltració grassa
-          L’edat
**La taxa de cicatrització és del 64%**
I resulta que en les activitats de la vida quotidiana realitzem un nombre important de moviments diàriament amb el nostre braç i CAP REINSERCIÓ TENDINOSA és capaç de suportar-los si el tendó no està cicatritzat.
Podrem patir una re-ruptura a curt termini, durant els tres primers mesos, si les càrregues són molt precoces, a mig termini, dels 3 als 6 mesos, si hi ha una mala dosificació de les resistències i a llarg termini, després dels 6 mesos, si hi ha una mala cinemàtica.
Als 6 mesos el tendó té solament una resistència del 50% i a l’any d’un 70%.
Per tant si tornem a la pregunta inicial la resposta seria que cal ser extremadament prudents, adaptar-nos a la persona que estem tractant i tenir en compte totes les consideracions que hem dit.
Bibliografia recomanada

François Bonnel, Thierry Marc. Le Muscle nouveaux concepts: Anatomie-biomécanique-chirurgie-rééducation. Ed. Sauramps Medical

No hay comentarios:

Publicar un comentario