sábado, 5 de noviembre de 2011

TRACTAMENT DE FISIOTERÀPIA DE LES FRACTURES D'HÚMER


Divendres que ve dia 11 de novembre em toca realitzar la ponència: “El tractament de fisioteràpia post-fractura proximal d'húmer”, dins de la Jornada sobre actualitzacions en el tractament de Fractures d'Húmer, a l'Hospital de l’Esperit Sant. A continuació us adjunto els aspectes més importants de la meva intervenció:

Si el traç de fractura no està desplaçat es col·loca un cabestrell durant 3-4 setmanes. LA QUAL COSA NO VOL DIR NO FER RES!!!
És raonable el Tractament Conservador de qualsevol tipus de fractura en un pacient d'edat avançada i poca demanda funcional. Dependrà de les expectatives del pacient i la capacitat cognitiva i física del pacient.

Si la fractura està desplaçada o és polifragmentària, precisarà d'Intervenció Quirúrgica: osteosíntesis o pròtesi. En aquests casos es sol produir una retracció capsular  post-traumàtica.

La Forces que rep l'articulació són considerables (Poppen et Walker, Itoï)

• Braç en ABD: F= 1 vegada el pes del cos

• Esforços màxims: F= 10 vegades el pes del cos

• Força de cisallament: (ITOï) F= 42% el pes del cos

S'ha d'ADAPTAR EL PROTOCOL al PACIENT i NO!!! EL PACIENT Al PROTOCOL, en funció a la intervenció realitzada


En el Tractament conservador de les fractures de l'húmer, tenim els mateixos objectius i programació que en el tractament post-quirúrgic, passa per les mateixes fases (PASSIVA-ACTIVA-TONIFICACIÓ)

3 Fases:

- Fase d'immobilització/ Guany dels amplituds passives
- Fase de Recuperació del moviment actiu.
- Fase de Reforç muscular i propiorecepció més intensa.

Destacaria:
- L'Inici precoç del tractament, passada la fase omàlgica aguda.

- La recuperació de la força de recentratge del cap humeral inicialment es fa amb electroestimulació (N.A. Sharkey, and R.A. Marder) Es col·loca a nivell del supraespinós i infraespinós

-A l'hora de tonificar hem de tenir en compte la persona i el seu estat hi haurà qui amb isomètrics en tindrà bastant.PRÒTESIS ANATÒMIQUES (ARTROPLASTIES I HEMIARTROPLASTIES)
Objectius: funcionalitat i NO DOLOR.

- La funcionalitat dependrà de l'estat del maniguet
- El millor resultat correspon al dolor.
- El pitjor resultat correspon la mobilitat i la força.
- Període de Rehabilitació llarg: de 6 a 12 mesos.
- Les Forces que rep l'articulació són importants a tenir en compte
- La rigidesa és molt perjudicial (desgasta el polietilè i crea inestabilitat)
- Atenció amb el subscapular
- Corregir els defectes de la cinemàtica
- La importància de l'articulació acromioclavicular
- No oblidar el raquis cervical


PRÒTESIS INVERTIDES
La rigidesa ens ve  PROVOCADA per un problema:

- Articulació Escapulotorácica
- Articulació Acromioclavicular
- A una Inextensibilidad del pectoral menor

En la mobilització caldrà insistir en:

- Relaxar el pectoral
- Mobilitzar l’articulació acromioclavicular
- Mobilitzar l’articulació escàpulo-toràcica
- Estimulació elèctrica del deltoides
- Reforç dels músculs escapulars
- Treball de la Força de Compressió

Bibliografia
(1)  Marc T. Rééducation des tendinopathies de la coiffe des rotateurs par la méthode CGE. kinésithérapie KS nº 470-Octobre 2006 19-21
(2)  Milgrom C, Schaffler M, Gilbert S, Van Holbeeck M.:  Rotator-cuff changes in asymptomatic adults. J Bone Joint Surg, 1995, 77-B, 296-298.
(3)  Clarck JM, Harryman DT II : Tendons, ligaments and capsule of the rotator cuff. J Bone Joint Surg 74A, 1992: 713-725.

(4)  ) Gohlke F, Essigkrug B, Schmitz F.: The pattern of te collagen fiber bundels of the capsule of the glenohumeral joint. J Shoulder Elbow Surg 3, 1994: 111-128.
(5)  Itoi E, Berglund Lj, Grabowski JJ, et al: Tensile properties of the supraspinatus tendon. J Orthop Res 13, 1995: 578-584.
(6)  Marc Th, Rifkin D, Gaudin Th, Lacaze , Teissier J;  Aspects spécifiques dans la rééducation des arthroplasties d’épaules. Kinésithérapie Scientifique Novembre 2003: nº438
(7)  Gazielly,D.F.L’épaule au quotidien. Ed. Sauramps médical. “LA RÉÉDUCATION REPRÉSENTE 50% DU RÉSULTAT FONCTIONEL FINAL OBTENU AU NIVEAU D’UNE ÉPAULE OPÉRÉE”.
(8)  Karduna AR, Williams GR, Williams JL, Ianotti JP. Gleno-humeral joint translations before and after total shoulder arthroplasty. J Bone and Joint Surg. 1997:79-A:1166-74
(9)  Cofield RH. Total shoulder arthroplasty with the Neer prosthésis. J Bone and Joint Srg. 1984;66ª: 899-906
(10)Blaimont P., Taheri A. Contribution à la biomécanique de l’épaule. Acta Orthopaedica Belgica 1995; vol.61; suppl.1:43-7

No hay comentarios:

Publicar un comentario