domingo, 9 de octubre de 2011

PERQUÈ ENS FAN MAL LES ESPATLLES?

D'entrada us diré que per entendre perquè ens fan mal les espatlles hem de repassar una mica la biomecànica de les mateixes. Inicialment estàvem disenyats per anar a quatre grapes i progressivament vam evolucionar cap a la posició de bipedestació, per tant hi va haver una modificació de les càrregues sense modificació de l'anatomia. L'extremitat superior s'ha convertit en un instrument i les forces que inicialment rebia eren de COMPRESSIÓ, quan anàvem de quatre grapes, i s'han transformat en forces de TRASLACIÓ. I de totes les estructures anatòmiques de l'espatlla són els tendons del manegot dels rotadors (1) els qui paguen aquest tribut i a la vegada el propi envelliment.


El Manegot dels rotadors està format per cinc capes (2), amb diferent orientació (3) fet que fa que hi hagi diferents elasticitats depenent de la zona (4), això explicaria que apareixin certes lesions intratendinoses per desgast, provocades per lliscaments entre les diferents zones sobretot en el moment de realitzar gestos de rotació.

En el IV Congrés de la Societat Francesa de Reeducació de l'espatlla (Mònaco 2010) es van donar referent a l'envelliment les següents dades:

- Les lesions del manegot són freqüents després dels 50 anys

- Si hi ha una afecció del manegot d'un costat, existeix un 56% de possibilitats de tenir un problema al de l'altre costat.


- Als 70 anys, una persona de cada dues presenta una lesió del manegot

- Als 80 anys, un 70% de la població presenta una lesió


Bibliografia

(1) Milgrom C, Schaffler M, Gilbert S, Van Holbeeck M.: Rotator-cuff changes in asyntomatic adults. J Bone Joint Surg, 1995, 77-B, 296-298


(2) Clarck JM, Harryman DT: Tendons, ligaments and capsule of the rotator cuff. J Bone Joint Surg 74 A, 1992: 713-725


(3) Gohlke F, Essigkrug B, Schmitz F.: The pattern of the collagen fiber bundels of the capsule of the glenohumeral joint. J Shoulder Elbow Surg 3, 1994:111-128


(4)Itoi E, Berglund Lj, Grabowski JJ, et al: Tensile properties of the supraspinatus tendon. J Orthop Res 13, 1995: 578-584

No hay comentarios:

Publicar un comentario